Leeseunggi Thailand


Author Topic: The Moth's Dream , The 1st album  (Read 4436 times)

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
The Moth's Dream , The 1st album
« on: June 30, 2009, 09:09:23 pm »


Leeseunggi -The Moth's Dream
ปี - 2004
The first album


01. Shijag    -----------------เป็นแค่introไม่มีเนื้อร้อง
02. Nabange Kum
03. Amudo (Feat. Kang Jinwoo from Bounce) 
04. Ne Yojaranikka
05. Aboji (Feat. Psy)
06. Sagje
07. Yohengganun Gil
08. Neane Gude
09. Umagshigan
10. Jege
11. Anding    -----------------เป็นแค่introไม่มีเนื้อร้อง
12. Engkhol
« Last Edit: June 30, 2009, 09:13:09 pm by mik4iIN »

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #1 on: June 30, 2009, 09:10:33 pm »
02. Nabange Kum

---나방의 꿈 นาบังวีกุม---

항상 날 이상하게 쳐다봐 모두다
ฮันซังนา อีซังฮาเก จยอดา บวา โมดุทา
나는 아무렇지도 않은데도 말이야
นานึน อามุรอ จีโด อานึนเดโด มานรียา

항상 날 다들 피해 언제나 왜 그럴까
ฮังซังนา ทาดึลพีแฮ ออนเจนา เว โกรอนกา
나는 아무 잘못도 안했는데 말이야
นานึน อามุจัลโมซโดอาน แฮซนึนเด มานรียา

전부터 그랬어 내겐 원래 그랬어
จอนบุทอ กึแรซซอ แนเกนวอนแร กึแรซซอ
한마디 해보지도 못하고서 나 혼자 울어
ฮานมาดี แฮโบจีโด โมซฮาโกซอ นา ฮนจา อุนรอ

나비로 살고 싶어 다시 태어나고 싶어
นาบีโร ซันโก ชิบพอ ทาซีแท ออ นาโก ชิบพอ
나 가로등 뒤에 숨어 살기는 싫어
นากาโรดึง ทวีเอ ซุมมอ ซัลกีนึน ซินฮอ
나비로 살고 싶어 꽃밭에 가고 싶어
นาบีโร ซัลโก ชิบพอ โกนบาเร กาโก ชิบพอ
이상하게 생겼지만 내 맘은 하얀 나비란다..
อีซังฮาเก แซงกยอซจีมาน แนมามึล ฮาอัน นาบีรันดา..

항상 난 혼자였어 오늘도 혼자야
ฮังซังนาน ฮนจายอซซอ โอนาลโด ฮนจายา
아무도 내 말을 듣지 않으니까 혼자야
อามุโด แนมารึล ดึลจี อานฮึนีกา ฮนจายา

전부터 그랬어 내겐 원래 그랬어
จอนบุทอ กึแรซซอ แนเกน วอนแร กึแรซซอ
한마디 해보지도 못하고서 나 혼자 울어
ฮันมาดี แฮโบจีโด โมซฮาโกซอ นา ฮนจาอุนรา

나비로 살고 싶어 다시 태어나고 싶어
นาบีโร ซังโกชิบพอ ดาซีแท ออ นาโก ชิบพอ
나 가로등 뒤에 숨어 살기는 싫어
นากาโรดึง ทวีเอ ซุมมอ ซัลกีนึน ซินฮอ
나비로 살고 싶어 꽃밭에 가고 싶어~
นาบีโร ซัลโก ชิบพอ กนบาเร กาโก ชิบพอ~
이상하게 생겼지만 내 맘은 하얀 나비란다..
อีซังฮาเก แซงกยอซจีมาน แนมามึล ฮาอัน นาบีรันดา..

나도 날고 싶어 나도 살고 싶어
นาโด นัลโก ชิบพอ นาโด ซัลโก ชิบพอ
세상은 나에게 왜 하필 나에게 이런걸 다
เซซังฮึน นาเอเกแว ฮาพิล นาเอเก อีรอนเกลดา
돌이킬 수 없나
โดลากิล ซุ ออบนอ

나비로 살고 싶어 다시 태어나고 싶어
นาบีโร ซัลโกชิบพอ ทาชีแท ออ นาโก ชิบพอ
나 가로등 뒤에 숨어 살기는 싫어
นากาโรดึง ทวีเอ ซุมมอ ซัลกีนาน ซินรอ
나비로 살고 싶어 꽃밭에 가고 싶어~
นาบีโร ซัลโก ชิบพอ กนบาเร กาโก ชิบพอ~
이상하게 생겼지만 내 맘은 하얀 나비란다..
อีซังฮาเก แซงกยอซจีมาน แนมามึล ฮาอัน นาบีรันดา..
워~ 나도 나비란다...
โว~ นาโดนาบีรอนดา...

credit: aheeyah.com(Korean) , Mai_seMp (Thai)

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #2 on: June 30, 2009, 09:11:55 pm »
03. Amudo (Feat. Kang Jinwoo from Bounce)

------아무도 อามุโด (Feat. 강진우 Of 바운스)---------

내 머리를 잠궈줘 이제 나는 멈출 수가 없어
แน มอรีรึล จัมกวอจวอ อีเจนานึน มอมจุล ซูกาออบซอ
다시 돌아오기엔 너무 멀리 가버린걸 알아
ดาซี โดลาโอกีเอน นอมุ มอลรี กาบอรีนกอล อารา

난 너의 미소도 작은 입술도
นันนอวี มีโซโด จากึน อิบซุลโด
너무 뜨거워 내 머릴 잡고 있어
นอมุ ดึอ กอวอ แน มอรีล จาบโก อิบซอ

아무도 없어 내 곁엔 너마저
อามุโด ออบซอ แน กยอลแรน นอมาจอ
아무도 없어 날 버리고 웃어
อามุโด ออบซอ นาล บอรีโก อุซอ
아무도 없어 내 빈자린 너를 위해서
อามุโด ออบซอ แน บินจารินนอรึล วีแฮซอ
그냥 여기 남겨두기로 해 내 마음을
กึนัง ยอกี นัมกยอทุกีโรแฮ แนมาอึมอึล

내 머리를 잠궈줘 이제 나는 멈출 수가 없어
แนมอรีรึล จัมกวอจวอ อีเจนานึน มอมจุล ซูกาออบซอ
다시 돌아오기엔 너무 멀리 가버린걸 알아
ดาซี โดลาโอกีเอน นอมุ มอลรี กาบอรีนกอล อารา


난 너의 미소도 작은 입술도
นันนอวี มีโซโด จากึน อิบซุลโด
너무 뜨거워 내 머릴 잡고 있어
นอมุ ดึอ กอวอ แน มอรีล จาบโก อิบซอ

아무도 없어 내 곁엔 너마저
อามุโด ออบซอ แน กยอลเรน นอมาจอ
아무도 없어 날 버리고 웃어
อามุโด ออบซอ นาล บอรีโก อุซอ
아무도 없어 내 빈자린 너를 위해서
อามุโด ออบซอ แน บินจารินนอรึล วีแฮซอ
잊었던 날들의 슬픈 추억도
อีจอซดอน นาลดึลวี ซึลพึน จุออกโด
다가올 시간의 아픈 기억도
ดากาอึล ชีกานวี อาพึน กาออกโด
그냥 여기 남겨두기로 해 내 마음을
คือนัง ยอกี นัมกยอดุกีโรแฮ แนมาอึมอึล

이젠 모두 괜찮아 꿈이라고 생각해
อีเจน โมดุ กแวนจันฮา กุมาราโก แซงคักแฮ
아침이 와도 잠은 여전히 내 목을 조르겠지
อาจิมมี วอโด จัมอึน ยอจอนฮี แน มกอึล โจรึเกซจี


아무도 없어 내마음 속에 너마저
อามุโด ออบซอ แนมาอึม ซกเก นอมาจอ
아무도 없어 나를 버리고 떠났어
อามุโด ออบซอ นารึน บอรีโก ดอนาซซอ
아무도 없어 내빈자린 너를 위해서
อามุโด ออบซอ แน บินจารินนอรึล วีแฮซอ
잊었던 날들의 슬픈 추억도
อีจอซดอน นาลดึลวี ซึลพึน จุออกโด
다가올 시간의 아픈 기억도
ดากาอึล ชีกานวี อาพึน กาออกโด
그냥 여기 남겨두기로 해 내 마음을
คือนัง ยอกี นัมกยอดุกีโรแฮ แนมาอึมอึล


Rap~내게 손대지마
แนเก โซนแกจีมา
이젠 필요없어 난 아무도
อีเจนพินโยออบซอ นาน อามุโด

credit: aheeyah.com[Korean] , Mai_seMp [Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #3 on: June 30, 2009, 09:14:12 pm »
04. Ne Yojaranikka


04. 내 여자라니까 แนยอจารานิกา

나를 동생으로만 그냥 그 정도로만
นารึล ดงแซงอึโรมาน กึนัง กึจองโดโรมัน
귀엽다고 하지만 누난 내게 여자야
กวี ยอบ ดาโก ฮาจีมัน นุนันแนเก ยอจายา
니가 뭘 알겠냐고 크면 알게된다고
นิกา มวอน อาน เกซ นยาโก กึ มยอนอาลเก ทเวน ดาโก
까분다고 하지만 누난 내게 여자야
กาบุนดาโก ฮาจีมัน นุนานแนเก ยอจายา
누나가 누굴 만났든지 누굴 만나 뭘하든지
นุนากา นุกุล มาน นาซดึน จี นุกุลมานนา มวอน ฮา ดึน จี
난 그냥 기다릴뿐
นาน กือ นัง กี ดา รีล บุน
누난 내 여자니까 너는 내 여자니까
นุนัน แน ยอจานิกา นอนึนแนยอจานิกา

너라고 부를께 뭐라고 하든지
นอราโก บุรึลเก มวอ ราโก ฮาดึลจี
남자도 느끼도록 꽉 안아줄께
นัมจาโด นึกีโดรึก กวา กานนาจุนเก
너라고 부를께
นอราโก บุรึลเก
뭐라고 하든 상관 없어요
มวอราโก ฮาดึน ซังกวาน ออบซอโย
놀라지 말아요
นอราจี มัลราโย
알고보면 어린 여자라니까
อัลโกโบมยอนออริลยอจารานิกา

어딜 갔다 왔는지 어디가 아픈건지
ออดินกาซดา วาซนึนจี ออดีกา อาพึนกอลจี
슬퍼 보이네요 누나답지 않네요
ซึลพอโบอีเนโย นุนาดับจี อานเนโย
무슨 일 있냐고 무슨 일 이냐고
มุซึน อิลอิซ นยาโก มุซึน อิล อี นยาโก
말해보라 했더니 머릴 쓰다듬네요
มัลแฮโบรา แฮซดอนี มอรึล ซึซดาดึมเนโย
누가 누나를 울린다면
นุกานุนารึล อุลรินดา มยอน
그 누가 됬건간에 난 절대 참지않아
กึ นุกา ดเวซ กอนกานเน นัน จอลแดจาม จีอานฮา
누난 내 여자니까 너는 내 여자니까
นุนนานแนยอจานิกา นอนึนแนยอจานิกา

너라고 부를께 뭐라고 하든지
นอราโก บุรึลเก มวอราโก ฮาดึลจี
슬픔 잊혀지도록 꽉 안아 줄께
ซึลพึม อิซฮยอจีโดรก กวา อานนาจุนเก
너 라고 부를께
นอราโก บุรึลเก
뭐라고 하든 상관없어요
มวอ ราโก ฮาดึน ซังกวาน ออบซอโย
내품에 안겨요
แนบุมเม อาน กยอ โย
알고보면 여린여자 라니까
อัลโกโบ มยอน ออริลยอจารานิกา

좋아 하니까 이러는 거겠지
โจฮา ฮานิกา อารอนึน กอเกซจี
이러면 안돼는거 알아요
อีรา มยอน อันดแวนึน กอ อานราโย
좋아 하니까 좋아 하니까
โจฮา ฮานิกา โจฮา ฮานิกา
누난 내여자니까 너는 내여자니까
นุนัน แนยอจานิกา นอนันแนยอจานิกา
네게 미쳤으니까
นอแกมีจอซซึนิกา

미안해 하지마 난 행복하니까
มีอันแฮ ฮาจิมา นันแฮงบกฮานิกา
널 바라만봐도 난 눈물이 흘러
รอลบารามันบวาโด นันนุนมุนรี ฮึรอ
너라고 부를께
นอราโกบุรึลเก
뭐라고 하든 상관 없어요
มวอราโก ฮาดึน ซางกวาน ออบซอโย
곁에만 있어요
กยอนเร มัล อิซซอโย
결국엔 넌 내 여자라니까
กยอลกุกเยน นอน แน ยอจารานิกา

credit: aheeyah.com [Korean] , Mai_seMp [Thai]


---------------------ความหมาย------------------------

I'm telling you, you are my woman

เป็นเพียงน้องชาย  พี่คิดว่าผมน่ารักเพราะแค่นั้น
แต่พี่สาวครับ พี่คือหญิงสาวคนหนึ่งสำหรับผม
พี่บอกผมว่า “นายจะไปรู้อะไร นายจะเข้าใจตอนที่นายโตขึ้น”
พี่บอกว่าผมทำตัวมุทะลุ แต่พี่สาวครับ พี่คือผู้หญิงคนหนึ่งสำหรับผม
ไม่ว่าพี่จะไปพบเจอใครและไม่ว่าพี่จะทำอะไร สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือรอ

เพราะว่าพี่สาวคนนี้คือผู้หญิงคนหนึ่ง เพราะว่าคุณคือผู้หญิงของผม

ผมจะเรียกพี่ด้วยคำว่า “คุณ” ไม่ว่าพี่จะว่าอย่างไร
เพราะพี่จะได้รู้สึกว่าผมเป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง ผมจะกอดพี่ให้แน่นๆ
ผมจะเรียกพี่ด้วยคำว่า “คุณ” ไม่ว่าพี่จะว่าอย่างไร ผมไม่สน
ไม่ต้องแปลกใจ ถ้าพี่มองดีๆ พี่ยังเป็นเด็กสาวอยู่

พี่ไปไหนมา? พี่เจ็บตรงไหนรึเปล่า?
พี่ดูเศร้าๆ มันไม่เหมาะกับพี่เลย
ตอนที่ผมถามพี่ว่า “เกิดอะไรขึ้น?” พี่แค่ขยี้ผมของผมเล่น
ถ้าใครทำให้พี่สาวร้องไห้ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม ผมจะไม่ทนอยู่เฉยๆ

เพราะว่าพี่สาวคนนี้คือผู้หญิงของผม เพราะว่าคุณคือผู้หญิงของผม

ผมจะเรียกพี่ด้วยคำว่า “คุณ” ไม่ว่าพี่จะว่าอย่างไร
เพราะพี่จะได้ลืมความโศกเศร้าไป ผมจะกอดพี่แน่นๆ
ผมจะเรียกพี่ด้วยคำว่า “คุณ” ไม่ว่าพี่จะว่าอย่างไร ผมไม่สนใจ
มาอยู่ในอ้อมกอดของผมเถอะ
ถ้าพี่มองดีๆ พี่ยังเป็นเด็กสาวอยู่

เพราะผมชอบพี่ผมถึงต้องทำแบบนี้
ผมรู้มันไม่ถูกต้อง
แต่เพราะผมชอบพี่
เพราะว่าพี่สาวคือผู้หญิงของผม คุณคือผู้หญิงของผม
เพราะว่าพี่ทำให้ผมคลั่ง

อย่าเสียใจไปเลย เพราะผมมีความสุข
ถึงแม้ว่าตอนผมมองพี่น้ำตาผมจะไหลก็ตาม
ผมจะเรียกพี่ด้วยคำว่า “คุณ” ไม่ว่าพี่จะว่าอย่างไร ผมไม่สนใจ
แค่อยู่เคียงข้างผมก็พอ

สุดท้ายนี้ ผมจะบอกพี่ว่าคุณคือผู้หญิงของผม

Credit : leeseunggithailand

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #4 on: June 30, 2009, 09:14:51 pm »
05. Aboji (Feat. Psy)

05. 아버지 อาบอจี (Feat. 싸이)

Rap)YO~ 너무 앞만 보며 살아오셨네
โย่~ นอมุ อาพมิน โบมยอ ซัล ราโอ ซยอซ เน
어느새 자식들 머리커서 말도 안듣네
ออนือแซ จาซิกดืล มอริเกซอ มัลโด อันดึลเน
한평생 제 자식 밥그릇에 청춘 걸고
ฮันพยองแซง เจจาซิก บับกือรืซแซ จองจุน กอลโก
새끼들 사진보며 한푼이라도 더 벌고
แซงกีดืล ซาจินโบมยอน ฮันพุนนิราโด ดอ บอลโก
눈물 먹고, 목숨 걸고
นุนมุล มอกโก , มกซุม กอลโก
힘들어도 털고 일어나
ฮิมดืราโด ทอลโก อิลรอนา
이러다 쓰러지면 어쩌나
อิรอดา ซึรอจิมยอน ออซอนา
아빠는 슈퍼맨이야 얘들아 걱정마
อาบานึน ซูพอแมนอียา แยดืลรา กอกจองมา
위에서 짓눌러도 티낼 수도 없고
เวเอซอ จิซนุนราโด ทืแนล ซุโด ออบ โก
아래에서 치고 올라와도 피할 수 없네
อาแรออซอ จืโก อืลราวาโด พิฮัลซูออบเน
무섭네 세상, 도망가고 싶네
มุซอบเน เซซัง, โดมังกาโก ชิบเน
젠장~ 그래도 참고 있네
จเยนจาง~ กืแรโด ชามโก อิซเน
맨날 아무것도 모른체
แมนนาลรามุกอซโด โมรืนเจ
오로지 내 품에서 딩굴거리는
โอโรจิ แน พุมเมซอ ดิงกุลกอรินึน
새끼들의 장난 때문에 나는 산다
แซกีดืลวี ชังนัน แดมุเน นานึน ซันดา
힘들어도 여보, 얘들아~ 아빠 출근한다..
ฮัมดืลราโด ยอโบ , แยดืลอา~ อาบาจุลกืนฮันดา..

아버지 이제야 깨달아요. 어찌 그렇게 사셨나요
อาบอจี อิเจยา แกดัลราโย  ออจิ กือรอดเก ซา ซยอนาโย
더이상 쓸쓸해 하지 마요 이제 나와 같이 가요
ดออีซัง ซืลซืลแฮ ฮาจีมาโย อิเจ นาวา กัลรี กาโย

Rap)어느새 학생이 된 아이들에게
ออนืแซ ฮักแซงอี ดเวน อาอีดืลเรเก
아빠는 바라는 거 딱 하나
อาบานึน บารานึน กอ ดา ฮานา
정직하고 건강한 착한 아이, 바른 아이
จองจิกฮาโก กอนคังฮัน จากฮัน อาอิ, บารึล อาอิ
다른 아이 보단 잘 할테니
ดารึน อาอื โบดัน จาล ฮัลเทนิ
학교 외에 학원 과외
ฮักกโย เวเอ ฮักวอน กวาเว
다른 아빠들과의 경쟁에서
ดารึน อาบาดึน กวาวี กยองแชงเอซอ
이기고자 무엇이든지 다 해줘야 해
อิกิโกจา มุ ออซ ซี ดืน จิ ดา แฮจวอยา แฮ
고로 많이 벌어야 해 너네 아빠한테 잘해
โกโรมันฮา บัลรายา แฮ นอเน อาบาฮันเท จิลแฮ
아이들은 친구들을 사귀고, 많은 얘기 나누고
อาอิดืนรืน จินกุดึลรึล ซาเกวโก มันอึน แยกี นานุนโก
보고, 듣고 더 많은 것을 해주는 남의 아빠와 비교
โบโก, ดึลโก ดอ มันฮืน กอซซึล แฮจุนึน นัมวีอาบาวา บี กโย
더 좋은 것을 사주는 남의 아빠와 나를 비교
ดอโจฮืน กอซซึน ซาจุนึน นัมวี อาบาวา นารึล บี กโย
갈수록 싸가지 없어지는 아이들과
กัลซุรึก ซากาจี ออบซอจีนึน อาอีดึลกวา
바가지만 긁는 안사람의 등살에
บากอจิมัน กืลนึน อันซารัมวี ดืงซาเร
외로워도 간다..
เวโรวอโด คานดา...
여보,얘들아(얘들아) 아빠 출근한다.
ยอโบ, แยดึลอา (แยดึลอา) อาบาจุลกืนฮันดา

아버지 이제야 깨달아요. 어찌 그렇게 사셨나요
อาบอจี อิเจยา แกดัลราโย  ออจิ กือรอดเก ซา ซยอนาโย
더 이상 쓸쓸해 하지 마요 이제 나와 같이 가요~
ดออีซัง ซืลซืลแฮ ฮาจีมาโย อิเจ นาวา กัลรี กาโย~

Rap)여보~ 어느새 세월이 많이 흘렀소
ยอโบ~ ออนือแซเซวอลรี มันฮา ฮึลรอซโซ
첫째는 사회로, 둘째 놈은 대학로
จอซแจ ซาฮวีโร, ดุลแจ นุมอืน แกฮักโร
이젠 온가족이 함께 하고 싶지만
อีเจน อนกาจกอี ฮัมเก ฮาฌก ชิบจีมัน
아퍼지기 때문에 얘기하기 어렵구만
อาพอจีกา แดมุนเน แยกีฮากา ออ รยอบ กุมัน
세월의 무상함에 눈물이 고이고
เซวอลรี มุซังฮัมเม นุนมุลรา โกอีโก
아이들은 바뻐보이고
อาอิดืลรึน บาบอโบอีโก
아이고~ 산책이나 가야겠소 여보
อาอิโก~ ซันแจกกีนา กายาเซซโซ ยอโบ
함께가주시오~!!!!!!
ฮัมเกกาจุ ซีโอ~!!!!!!

아버지 이제야 깨달아요. 어찌 그렇게 사셨나요
อาบอจี อิเจยา แกดัลราโย  ออจิ กือรอดเก ซา ซยอนาโย
더 이상 쓸쓸해 하지 마요 이제 나와 같이 가요~오오당신을 따
ดออีซัง ซืลซืลแฮ ฮาจีมาโย อิเจ นาวา กัลรี กาโย~ โอโอดังซินนืล ดา

라갈래요~
รากัลแรโย~

세월의 무상함에 눈물이 고이고
เซวอลเร มุซังฮัมเม นุนมุนรี โกอีเก
아이들은 바뻐보이고
อาอิดึลรึน บาบอโบอิโก
아이고~ 산책이나 가야겠소 여보
อาอิโก~ ซันแซกกีนา กายาเกซโซ ยอโบ
함께가주시오~!!!!!!
ฮัมเกกาจุ ซิโอ~!!!!!!
세월의 무상함에 눈물이 고이고
เซวอลเร มุซังฮัมเม นุนมุนรี โกอีเก
아이들은 바뻐보이고
อาอิดึลรึน บาบอโบอิโก
아이고~ 산책이나 가야겠소 여보
อาอิโก~ ซันแซกกีนา กายาเกซโซ ยอโบ
함께가주시오~!!!!!!
ฮัมเกกาจุ ซิโอ~!!!!!!
세월의 무상함에 눈물이 고이고
เซวอลเร มุซังฮัมเม นุนมุนรี โกอีเก
아이들은 바뻐보이고
อาอิดึลรึน บาบอโบอิโก
아이고~ 산책이나 가야겠소 여보
อาอิโก~ ซันแซกกียส กายาเกซโซ ยอโบ
함께가주시오~!!!!!!
ฮัมเกกาจุชิโอ~!!!!!!

credit: aheeyah.com[Korean] , Mai_seMp [ Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #5 on: June 30, 2009, 09:16:02 pm »
06. Sagje

06. 삭제  ซักเจ

헤어진 다음날 니 목소리 없이
เฮ ออ จิน ดาอืมนาล นี มกโซรี ออบซี
아침에 혼자 눈을 뜨게 된거야
อาจิมเม ฮนจา นุนอืล ดือ เทว กอ ยา

실감이 안나 전화기를 켜보니
ซิลคัมมี อันนา จอนฮวา กีรึล กยอโบนี
니 사진은, 우리 둘 사진은
นีซาจินอึน , อุรีดุล ซาจินอึน
그대로 있는데 여기있는데
กือแกโร อิซนึนเด ยอกีอิซนึนเด

어떻게 벌써 보고 싶은데
ออ ดอด เก บอลเซ โบโก ชิบพึนเด
이젠 지워야겠지 모두 지워야 겠지
อิเจน จี วอ ยาเกซจี โมทุ จีวอยา เกซจี
웃는 너의 사진을 행복한 우리 사진을
อุซนึน นอวี ซาจินนึน แฮงบกฮัน อุรีซาจินอึน

한장씩 너를 지울때 마다 가슴이 아려와
ฮันจังซี นอรึล จีอุลแด มาดา กาซืมมี อารยอวา
너의 사진이 점점 흐려져~
นอวี ซาจิกกี จอมจอม ฮือรยอจยอ~
사진 속 너를 불러도 보고,너를 만져도 보고
ซาจิน โซก นอนึล บุลรอโด โบโก, นอรึล มันจยอโด โบโก
너무 잔인한 일이야 너를 지우는 일..
นอมุ จันนินฮัน อิลรียา นอรึล จีมุนึน อิล..


그대로 있는데 웃고 있는데
กือแดโร อิซนึนเด อุซโก อิซนินเด
사진 속 니가 웃고 있는데
ซาจิกโซก เนกาอุซโก อิซนึนเด
이땐 행복했나봐 이땐 몰랐었나봐
อิแดน แฮงบกแฮซ นา บวา อีแดน โมลรัซ ซอซ นา บวา
우린 좋았었는데 우린 좋았을텐데..
อุริน โจฮาซซอซนึนเด อุริล โจ ฮาซซึล เทนเด


한장씩 너를 지울때 마다 가슴이 아려와
ฮันจังซี นอรึล จีอุลแด มาดา กาซืมมี อารยอวา
너의 사진이 점점 흐려져~
นอวี ซาจิกกี จอมจอม ฮือรยอจยอ~
사진 속 너를 불러도 보고,너를 만져도 보고
ซาจิน โซก นอนึล บุลรอโด โบโก, นอรึล มันจยอโด โบโก
너무 잔인한 일이야..너를 지우는 일..
นอมุ จันนินฮัน อิลรียา นอรึล จีมุนึน อิล..


이젠 눈 감고 널 지워
อีเจนนุน คัมโก นอลจีวอ
어차피 우린 아닌거잖아
ออจาพี อุรินนานินกอจานฮา
이젠 눈 감고 널 지워
อิเจนนุน คัมโก นอล จี วอ
마지막 사진 한장뿐
มาจีมัก ซาจิน ฮันจังบุน

마지막 너의 얼굴이 보여 너무 아름다워요
มาจีมัก นอวี ออลกุลรี โบยอ นอมุ อารึมดาวอโย
이제 다시는 볼수 없음에
อิเจดาซีนึน บุนซุออบซืมเม
한번더 너를 불러도 보고, 너를 만져도 보고
ฮันบอนดอ นอรึล บุนรอโด โบโก,นอรึล มันจยอโด บุโก
너무 잔인한 일이지만은
นอมุ จันอินฮัน อิลราจีมันนึน
널 지웠어...
นอล จี วอซซอ...


credit: aheeyah.com [Korean] , Mai_seMp [Thai]


---------------------------ความหมาย-------------------------------

หลังจากที่เราเลิกกัน
ผมตื่นขึ้นมาอย่างเดียวดายเพราะปราศจากเสียงของคุณ

ผมไม่อยากจะเชื่อ ผมนั่งมองโทรศัพท์
รูปของคุณ และรูปของเรายังอยู่ที่ที่มันเคยอยู่

ผมจะทำอย่างไรต่อไป? ผมคิดถึงคุณมากเหลือเกินแต่
ผมคงต้องลบคุณออกไปตอนนี้ เพื่อที่จะลืมทุกอย่าง
ทั้งรูปที่คุณยิ้มและรูปแห่งความสุขของพวกเรา

ทุกครั้งที่ผมลบภาพต่างๆ หัวใจของผมเหมือนถูกเผา
ภาพของคุณค่อยๆเลือนรางไปทีละน้อย
ผมถึงขนาดเรียกชื่อคุณจากรูปของคุณ ถึงขนาดพยายามจะสัมผัสคุณ
มันช่างโหดร้ายเหลือเกินที่จะลบคุณออกไป

คุณยังเหมือนเดิม ในรูปนั่นคุณหัวเราะแต่ว่า...
ตอนนั้นเราคงมีความสุข ตอนนั้นผมคงยังไม่รู้สิ่งที่จะเกิด
เราเคยมีความสุขมาก เราคงจะไปกันด้วยดี

ทุกครั้งที่ผมลบภาพต่างๆ หัวใจของผมเหมือนถูกเผา
ภาพของคุณค่อยๆเลือนรางไปทีละน้อย
ผมถึงขนาดเรียกชื่อคุณจากรูปของคุณ ถึงขนาดพยายามจะสัมผัสคุณ
มันช่างโหดร้ายเหลือเกินที่จะลบคุณออกไป

ตอนนี้ผมหลับตาและลบคุณออกไป เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้ว
ตอนนี้ผมหลับตาและลบคุณออกไป มีเพียงภาพๆเดียวยังคงหลงเหลืออยู่

เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นหน้าคุณ คุณช่างสวยเหลือเกิน
ตอนนี้ เมื่อผมไม่สามารถพบคุณได้อีก
ผมจะเรียกคุณอีกสักครั้ง ผมจะสัมผัสคุณอีกสักครั้ง
มันช่างโหดร้ายแต่ ผมก็ลบคุณออกไปเรียบร้อยแล้ว

Credit : leeseunggithailand

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #6 on: June 30, 2009, 09:16:42 pm »
07. Yohengganun Gil
romanization by: Sabby ~NBK~ (also credit: aheeyah.com)

Namane himgyoun naldul jamshi wemyonhamyonso
ilsange gusog bakkuro gujo tonanun gil

Hagi shirhohedon ildul bogi shirhun saramdul
gasum aphadon giogdo onurun ijuri

Tonagane gu gosuro
hessare gurumul mogumnun gosuro
dabdabhan ne mami sumul shwinun gosuro
nanun gane gu gosuro
shiwonhan barame nuni gamgyo onun
dultun maum ango kodnore burunun gu gosuro

Ojedo onulgwa gathi neildo onulchorom
dallajil god hana obshi tokathun shiganun

Ijenun dung dwiro hanche yogi namgyo dugoso
nega wonhan gu gosuro na dallyo galteni

Tonagane gu gosuro
hessare gurumul mogumnun gosuro
dabdabhan ne mami sumul shwinun gosuro
nanun gane gu gosuro
shiwonhan barame nuni gamgyo onun
dultun maum ango kodnore burunun gu gosuro

Bamen byori torojigo naje tatuthan he bichinun
sangsangman hedo gabyoun ne balgorum

Tonagane gu gosuro
hessare gurumul mogumnun gosuro
dabdabhan ne mami sumul shwinun gosuro
nanun gane gu gosuro
shiwonhan barame nuni gamgyo onun
dultun maumango kodnore burunun gu gosuro

----------------------ภาษาเกาหลี-------------------------

07. 여행가는 길

나만에 힘겨운 날들 잠시 외면하면서
일상의 구속 밖으로 그저 떠나는 길

하기 싫어했던 일들 보기 싫은 사람들
가슴 아팠던 기억도 오늘은 잊으리~

떠나가네 그 곳으로
햇살에 구름을 머금는 곳으로
답답한 내 맘이 숨을 쉬는 곳으로
나는 가네 그 곳으로
시원한 바람에 눈이 감겨 오는
들뜬 마음 안고 콧노래 부르는 그 곳으로

어제도 오늘과 같이 내일도 오늘처럼
달라질 것 하나 없이 똑같은 시간은

이제는 등 뒤로 한채 여기 남겨 두고서
내가 원한 그 곳으로 나 달려 갈테니

떠나가네 그 곳으로
햇살에 구름을 머금는 곳으로
답답한 내 맘이 숨을 쉬는 곳으로
나는 가네 그 곳으로
시원한 바람에 눈이 감겨 오는
들뜬 마음 안고 콧노래 부르는 그 곳으로

밤엔 별이 떨어지고, 낮에 따뜻한 해 비치는
상상만 해도 가벼운 내 발걸음

떠나가네 그 곳으로
햇살에 구름을 머금는 곳으로
답답한 내 맘이 숨을 쉬는 곳으로
나는 가네 그 곳으로
시원한 바람에 눈이 감겨 오는
들뜬 마음안고 콧노래 부르는 그 곳으로

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #7 on: June 30, 2009, 09:17:40 pm »
08. Neane Gude
romanization by: Sabby ~NBK~ (also credit: aheeyah.com)

Hwanhage narul gamsajuodon
gudeye misorul to ollimyon
na gude wihe i sesang soge
ongoran senggagi durossojyo

Dangshini nul gyothe issultemyon
sesangul da odun godman gathajyo

Hajiman na ijen aphul junbirheyo
tonanun gude mami himduljianhge

Gudega tonado nanun honjananijyo
ne gasum ane guden onjena sumul shwigo ijyo
jigumdo irohge chuogul manjimyonso
nanun guderul nukkil su issoyo

Salmyoshi jababon gude sonun
ne mamul kumkuge bonessojyo
usumyo hamke jinen shigandul
ijen jiwoya hal jimi doeojyo

Dangshini ne gyothul tonassul te
sesangi da kuthnan godman gathajyo
hajiman na dashi usul junbirheyo
tonanun gude mami himdulji anhge

Gudega tonado nanun honjananijyo
ne gasum ane guden onjena sumul shwigo ijyo
jigumdo irohge chuogul manjimyonso
nanun guderul nukkil su issoyo

Jigumdo irohge chuogul manjimyonso
guderul nukkil su ijyo

-----------------------------ภาษาเกาหลี-------------------------

08. 내안의 그대

환하게 나를 감싸주었던
그대의 미소를 떠올리면
나 그대 위해 이 세상 속에
온거란 생각이 들었었죠

당신이 늘 곁에 있을때면
세상을 다 얻은 것만 같았죠

하지만 나 이젠 아플 준빌해요~
떠나는 그대 맘이 힘들지않게

그대가 떠나도 나는 혼잔아니죠
내 가슴 안에 그댄 언제나 숨을 쉬고 있죠
지금도 이렇게 추억을 만지면서
나는 그대를 느낄 수 있어요..

살며시 잡아본 그대 손은
내 맘을 꿈꾸게 보냈었죠
웃으며 함께 지낸 시간들
이젠 지워야 할 짐이 되었죠

당신이 내 곁을 떠났을 때
세상이 다 끝난 것만 같았죠
하지만 나 다시 웃을 준빌해요
떠나는 그대 맘이 힘들지않게

그대가 떠나도 나는 혼잔아니죠
내 가슴 안에 그댄 언제나 숨을 쉬고 있죠
지금도 이렇게 추억을 만지면서
나는 그대를 느낄 수 있어요..

지금도 이렇게 추억을 만지면서
그대를 느낄 수 있죠..

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #8 on: June 30, 2009, 09:18:14 pm »
09. Umagshigan
romanization by: Sabby ~NBK~ (also credit: aheeyah.com)

Hakgyoesonun nega wonhanun umagul mushihe
golpithamyonun jasubharamyo umagul mushihe

Umagul hago shiphun uridurun
odieso bewoyahana
classic malgo gagogmalgo
nega hago shiphun umag odiso hana

We urinun da darunde
gathun gosul beumyo gathun giru gage hana
we umagul jarhanunde
darun gosul beumyo darun girul gage hanayo

Umagshigane do piryohan suobul bochunghe
iophon kigo do piryohan umagul bochunghe

Umag sojil inun chingudurun hana dulshig pogihe gago
namainun uridurun we mushibadgo songaragjirul badna

We urinun da darunde
gathun gosul beumyo gathun girul gage hana
we umagul jarhanunde
darun gosul beumyo darun girul gage hanayo

Dosogwanun manhunde chum yonsubshil odi
band yonsubshirun odie ina
gongtowa jihashillo moranohumyonso
to mwora gurolkomyonso woh~

We uriga jarhanungol
injonghaji anhumyo chingchanhaji anungolka
we umagul jarhanunde
darun gosul beumyo darun girul gage hanayo
darun gosul beumyo darun girul gage hanayo

Gathun girul gage hanayo

----------------------ภาษาเกาหลี-----------------------

09. 음악시간

학교에서는 내가 원하는 음악을 무시해
걸핏하면은 자습하라며 음악을 무시해

음악을 하고 싶은 우리들은
어디에서 배워야하나
클래식 말고 가곡말고
내가 하고 싶은 음악 어디서 하나

왜 우리는 다 다른데
같은 것을 배우며 같은 길을 가게 하나
왜 음악을 잘하는데
다른 것을 배우며 다른 길을 가게 하나요

음악시간에 더 필요한 수업을 보충해
이어폰 끼고 더 필요한 음악을 보충해

음악 소질 있는 친구들은 하나 둘씩 포기해 가고
남아있는 우리들은 왜 무시받고 손가락질을 받나

왜 우리는 다 다른데
같은 것을 배우며 같은 길을 가게 하나
왜 음악을 잘하는데
다른 것을 배우며 다른 길을 가게 하나요

도서관은 많은데 춤연습실 어디,
밴드연습실은 어디에 있나
공터와 지하실로 몰아넣으면서
또 뭐라 그럴꺼면서...워~~~

왜 우리가 잘하는걸
인정하지 않으며 칭찬하지 않는걸까
왜 음악을 잘하는데
다른 것을 배우며 다른 길을 가게 하나요
다른 것을 배우며 다른 길을 가게 하나요

같은 길을 가게 하나요~

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #9 on: June 30, 2009, 09:18:49 pm »
10. J ege
romanization by: Sabby ~NBK~ (also credit: aheeyah.com)

J suchinun barame J gude mosub boimyon
nan onuldo joyonghi guderul guriwohane
J jinanbam kumsoge J mannadon mosubun
ne gasumsog giphi youljyo nama ine

J arumdaun yorumnari molli sarajyoda hedo
J naui sarangun ajigdo byonhamobnunde
J nan norul moshijo J nan norul saranghe
J uriga gorodon J chuoge gugirul
nan ibamdo sulsurhi sulsurhi godgo ine

J arumdaun yorumnari molli sarajyoda hedo
J naui sarangun ajigdo byonhamobnunde
J nan norul moshijo J nan norul saranghe
J uriga gorodon J chuoge gugirul
nan ibamdo sulsurhi sulsurhi godgo ine
sulsurhi godgo ine

--------------------------ภาษาเกาหลี-----------------------------

10. J에게

J 스치는 바람에 J 그대 모습 보이면
난 오늘도 조용히 그대를 그리워하네
J 지난밤 꿈속에 J 만났던 모습은
내 가슴속 깊이 여울져 남아 있네
J 아름다운 여름날이 멀리 사라졌다 해도
J 나의 사랑은 아직도 변함없는데
J 난 너를 못잊어 J 난 너를 사랑해
J 우리가 걸었던 J 추억의 그길을
난 이밤도 쓸쓸히 쓸쓸히 걷고 있네

J 아름다운 여름날이 멀리 사라졌다 해도
J 나의 사랑은 아직도 변함없는데
J 난 너를 못잊어 J 난 너를 사랑해
J 우리가 걸었던 J 추억의 그길을
난 이밤도 쓸쓸히 쓸쓸히 걷고 있네
쓸쓸히 걷고 있네

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #10 on: June 30, 2009, 09:19:43 pm »
12. Engkhol
romanization by: Sabby ~NBK~ (also credit: aheeyah.com)

Nan ajigdo kumul kugo isso
ironal suga obso

Nan ajigdo bujoghe do manhungosul
boyojugo shipho

Su obshi manhun nal dongan goseghamyo
junbihangol da boyojuryo mom burim chyodo

Nomu gumse jinagangoya mworhenunji morugesso
dashi hanbon hage hejuo

Engkhol jigumdo gwidgae arungorine
hanbondo nanun ijeya shijaginde engkhol

Nan himi ajig namanunde (hanbonman do) majimag hanbondo
sungane kuthnajiman sunsonun kuthnajiman

Nan ajig aniya engkhol
hanbonman do choumuro dollyojwo

Dashi to hagejiman daumi igejiman
nan ajig aniya engkhol (hanbonman do)
ne irumul bullojwo

Choumbutho shijaghe do jederorul boyojugo shipho
amugodo anhangod gatha shinbihanbodman namnunde
hanbonman do hage hejuo

(Engkhol) jigumdo gwidgae arungorine
hanbon do nanun ijeya shijaginde

Engkhol nan himi ajig namanunde
hanbon do majimag hanbondo

Sungane kuthnajiman sunsonun kuthnajiman
nan ajig aniya engkhol (habonman do)
choumuro dollyojwo

Dashi to hagejiman daumi igejiman
nan ajig aniya engkhol
hanbonman do ne irumul bullojwo

Sungane kuthnajiman sunsonun kuthnajiman
nan ajig aniya engkhol
hanbonman do choumuro dollyojwo

Dashi to hagejiman daumi igejiman
nan ajig aniya engkhol
hanbonman do ne irumul bullojwo


-------------------------ภาษาเกาหลี---------------------------

12. 앵콜

난 아직도 꿈을 꾸고 있어
일어날 수가 없어

난 아직도 부족해 더 많은것을
보여주고 싶어

수 없이 많은 날 동안 고생하며
준비한걸 다 보여주려 몸 부림 쳐도

너무 금새 지나간거야 뭘 했는지 모르겠어
다시 한번 하게 해주오

앵콜~ 지금도 귓가에 아른거리네
한번더 나는 이제야 시작인데 앵콜

난 힘이 아직 남았는데 (한번만 더) 마지막 한번더
순간에 끝났지만 순서는 끝났지만

난 아직 아니야 앵콜
한번만 더 처음으로 돌려줘

다시 또 하겠지만 다음이 있겠지만
난 아직 아니야 앵콜 (한번만 더)
내 이름을 불러줘

처음부터 시작해 더 제대로를 보여주고 싶어
아무것도 안한것 같아 신비한것만 남는데
한번만 더 하게 해주오

(앵콜~) 지금도 귓가에 아른거리네
한번 더 나는 이제야 시작인데

앵콜 난 힘이 아직 남았는데
한번 더 마지막 한번더

순간에 끝났지만 순서는 끝났지만
난 아직 아니야 앵콜 (한번만 더)
처음으로 돌려줘

다시 또 하겠지만 다음이 있겠지만
난 아직 아니야 앵콜~
한번만 더 내 이름을 불러줘

순간에 끝났지만 순서는 끝났지만
난 아직 아니야 앵콜~
한번만 더 처음으로 돌려줘

다시 또 하겠지만 다음이 있겠지만
난 아직 아니야 앵콜
한번만 더 내 이름을 불러줘

FeRiN

 • close friend
 • ****
 • Posts: 337
  • Email
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #11 on: July 18, 2009, 09:46:08 pm »
ชอบNe Yojaranikkaมากๆเลยค่ะ

แถมยังเป็นเพลงแรกของซึงกิที่ได้ฟัง

ขอบคุณมากนะค่ะ

spaiderkik

 • stranger
 • **
 • Posts: 36
Re: The Moth's Dream , The 1st album
« Reply #12 on: July 06, 2013, 05:15:03 pm »
ชอบเสียงเธอมากซึงกิ

ได้อารมณ์สุดทุกเพลงเลย