Leeseunggi Thailand


Author Topic: [2nd Album] Crazy For You  (Read 4391 times)

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
[2nd Album] Crazy For You
« on: July 10, 2009, 08:53:08 pm »

Leeseunggi - Crazy For You
วางแผง - 11/02/2006
The 2nd Album
01 하기 힘든 말     
02 외쳐본다     
03 입모양     
04 그래서 어쩌라고     
05 가면     
06 그럴까봐     
07 한 번만     
08 Paradise     
09 Crazy For You (Feat. 적혈구 Tommy)     
10 Beautiful one     
11 사랑을 지우다     
12 첫키스     
13 오늘 같은 밤
« Last Edit: July 10, 2009, 09:10:31 pm by mik4iIN »

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #1 on: July 10, 2009, 08:54:54 pm »
1. Hagi himdun mal (ฮากี ฮึมดึน มัล)


우리 헤어지지만 다신 너를 볼 수 없지만
อูรี เฮออชีจิมัน ทาซิน นอรึล บล ซุ ออบจิมัน
마지막으로 부탁 하나 할게
มาจิมักกือโร บุทัก ฮานา ฮัลเก
눈물 맺힌 너에게 나 할수 있는 건
นุน มุล แมซ ฮันยอเอแก นา ฮัลซูอิซนึน กอน
편하게 너를 보내주는일
พยอนฮาเก นอรึลโบแนจุนึนอิล

나와 닮은 너에게 나완 다른 그에게
นาวา ดาลมึน นอเอเก นาวานทารึน คือเอเก
조금은 어색하고 하기 힘든 말
โจกิมมืน ออแซกฮาโก ฮากี ฮิมดึนมัล

사랑한 기억도 고마운 기억도
ซารังฮัน กีออกโด โกมาอุน กีออกโด
모두 잊길 바래 내 눈물 까지
โมทุ อิซกิล บาแร แนนุนมุล กาจี
아파 하지 말고 돌아 보지 말고
อาพา ฮาจี มัลโก ดึลรา โบจี มัลโก
이제 행복 하게만 살아줘
อิเจแฮงบก ฉาเกมัน ซัลราจวอ

오래전에 알았어 나 아닌 사람이
โอเร จอนเน อัลรัซซอ นาอานอน ซารัมมี
니맘을 모두 가져버린 걸
นิมัมมึล โมดู กา จยอ บอรินกอล

나와 닮은 너에게 나완 다른 그에게
นาวา ดาลมึน นอเอเก นาวานทารึน คือเอเก
아무리 애를 써도 하기 싫은 말
อามุรี แอรึลซอโด ฮากีซิล ฮึน มัล

사랑한 기억도 고마운 기억도
ซารังฮัน กีออกโด โกมาอุน กีออกโด
모두 잊길 바래 내 눈물 까지
โมทุ อิซกิล บาแร แรนุนมุล กาจี
아파 하지 말고 돌아 보지 말고
อาพา ฮาจี มัลโก ทึล รา โบจี มัลโก
이제 행복 하게만 살아줘
อิเจแฮงบก ฉาเกมัน ซัลราจวอ

미안해 하지마 후회 하지마
มิอันแฮ ฮาจีมา ฮุฮเว ฮาจีมา
나보다 그가 훨씬 더 잘해줄꺼야
นาโบดา กือกา ฮวอนซิน ดอ จาลแฮจุล กอ ยา
그냥 품에 안겨서 까맣게 나를 잊고서
โก นยาง พุมเม อันกยอซอ กามัดเก นารึล อิจโกซอ
늘 웃고 사는게 날 위한 이별이니까
นึลอุซโก ซานึนเก นัล เวฮัน  อิบยอลรีนีกา

괜찮아 질꺼야 익숙해 질꺼야
กแวนจานฮา จิลกอยา อิกซุกแฮ จิล กอ ยา
혼자하는 사랑 힘이 들어도
ฮุนจาฮานึน ซารัง ฮิมมา ดึลราโด
떠나가는 너를 돌아서는 너를
ดอนากานึน นอรึล ทลราซอนึน นอรึล
몰래 내 가슴속에 두면 돼
มลแร แน กาซึมซกแก ดูมยอนดแว

Credit : aheeyah [Korean] , Mai_seMp [Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #2 on: July 10, 2009, 08:55:34 pm »
2. 외쳐본다 (เว จยอ บน ดา)

멈춰 그대로 그 발걸음 돌려
มอมจวอกือ แดโรกือ บัลกอลรืม ดล รยอ
서투른 이내 사랑에
ซอทุรืน นีแน ซารังเง
짝 잃은 슬픔에
จัก อิล ฮืน ซืล พืม เม
서러워 외친다
ซอรอวอ เวจินดา

간다던 이별의 말도
คันดาดอน นีบยอล วีมัลโด
흘리던 그때 눈물도
ฮืลรีดอน กือแด นุนมุลโด
멀어지던 뒷 모습도
มอลรอจีดอน ทเวซ โม ซืพ โด
다 믿을수 없어
ดา มิดืลซูออบซอ
난 그대로야 나 이렇게
นัน คือ แด โร ยา นา อี รอด เก

이만큼 사랑하는데 두사람은
อีมัลกืม ซารังฮานึนเด ดุซารัมมืน
아주 먼곳에 허나 같은 이 하늘아래
อาจุมอนโกซเซ ฮอนา กัททืน อี ฮานึลราแร
스치듯 맴돌며 힘들게 외친다
ซือจีดืซ แมม ดืล มยอ ฮิม ดืลเก เวจินดา

짧은 긴머린 모두 잘라버린
จัล พืน กิน มอ ริน โม ดุ จัล รา บอ ริน
담담한 그대 웃음에
ดัม ดัม ฮัน กือ แด อุซ ซืม เม
처음으로 미워서 또 한번 외친다
จออิมมือโร มีวอซอ โด ฮันบอนเวจินดา

간다던 이별의 말도
กันดาดอน นีบยอล วีมัลโด
흘리던 그때 눈물도
ฮืลรีดอน กือแด นุนมุลโด
멀어지던 뒷 모습도
มอลรอจีดอน ทเวซ โม ซืพ โด
다 믿을수 없어
ดา มิดืลซูออบซอ
난 그대로야 나 이렇게
นัน กือ แด โร ยา นา อี รอด เก

이만큼 사랑하는데 두사람은
อีมัลกืม ซารังฮานึนเด ดุซารัมมืน
아주 먼곳에 허나 같은 이 하늘아래
อาจุมอนโกซเซ ฮอนา กัททืน อี ฮานึลราแร
스치듯 맴돌며 힘들게 외친다
ซือจีดืซ แมม ดล มยอ ฮิม ดืลเก เวจินดา

바람을 타고 간 내 목소리
บารัมมืล ทาโกกัน แน มก โซ รี
저 하늘 끝까지 닿고 돌아와
จอ ฮา นืล กืท กา จี ดัด โก ดล รา วา
별빛 비친 내 그림자
บยอล บิซ บี จิน แน กือ ริม จา
내 그리움만큼 더 커져가
แนกือรี อืมมันทืม ดอกอ จยอกา

작은 손짓 하나하나
จักกึนซนจิซ ฮานาฮานา
모든 날 하루하루
โมดืนนัล ฮารุฮารุ
단 한번 그 입맞춤에
ดันฮันบอนกือ อิพมัซจุมเม
그대 그 숨결이
กือแดกือซุม กยอลรี
내 온몸으로 다 번져서
แน อน อม มือ โร ดา บอน จยอ ซอ

이만큼 사랑하는데
อีมันทืม ซารังฮานึนเด
두사람은 아주 먼곳에
ดุซารัมมึน อาจุมอนโกซเซ
허나 같은 이 하늘아래
ฮอนากัททืน อีฮานืลราแร
스치듯 맴돌며 힘들게 외친다
ซือจีดืซ แมม ดล มยอ ฮิม ดืลเก  เวจินดา
또 외쳐본다 또 외쳐본다
โด เว จยอ บน ดา โด เว จยอ บน ดา

Credit : aheeyah [Korean] , Mai_seMp [Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #3 on: July 10, 2009, 08:56:03 pm »
3. 입모양 (อืพ โม ยัง)

내 눈을 믿을 수 없죠
แนนุนนึล มิดดืล ซุออบโจ
얼음보다도 더 시린
ออลอืมโบ ดา โด ดอ ซี ริน
그대의 입술도
กือแดวีอิพซุลโด
이별을 꺼내는 입모양이
อีบยอลรืล กอเนนึน อิพ โทยังงี
숨을 멈추게 만드네요
จุมมึล มอมจุเก มันดือเนโย
제발 제발 제발 제발 제발
เจบัล เจบัล เจบัล เจบัล เจบัล
끝내자고 하지 말아요
กืท แน จา โก ฮาจิมัลราโย

나를 버릴 건가요
นารึล บอริล กอนกาโย
난 아닌 건가요
นัน นา นิน กอน กา โย
사랑해도 된다는
ซารังแฮโด ทเวดานึน
허락마저 거둘 건가요
ฮอรักมาจอ กอดุล กอนกาโย
그대 발에 매달려
กือแดบัลเร แมดัลรยอ
울고 있는 나를 봐도
อุลโก อิซนึน นารึลบวาโด
그대로 그만 그 걸음
คือแดโร คือมัน คือกอลริม
멈출 순 없나요 이젠
มอมจุล ซุนออบนาโย อีเจน


놓으란 말보다 더 차가운
นด ฮือ รัน มัล โบ ดา ดอ จา กา อุน
그대 눈빛에 움츠려요
คือแด นุน บิจ เจ อุม จือ รยอ โย
제발 제발 제발 제발 제발
เจบัล เจบัล เจบัล เจบัล เจบัล
나를 두고 가지 말아요
นารึล ดุโก คาจีมัลราโย
나를 버릴 건가요
นารึล บอริล กอนกาโย
난 아닌 건가요
นัน นา นิน กอน กา โย
사랑해도 된다는
ซารังแฮโด ทเวดานึน
허락마저 거둘 건가요
ฮอรักมาจอ กอดุล กอนกาโย
그대 발에 매달려
กือแดบัลเร แมดัลรยอ
울고 있는 나를 봐도
อุลโก อิซนึน นารึลบวาโด
그대로 그만 그 걸음
คือแดโร คือมัน คือกอลริม
멈출 순 없나요 이젠
มอมจุล ซุนออบนาโย อีเจน

다시 한번만 내게 줄
ดาซีฮันบอนมัน แนเกจุล
기횐 없을까요
กิฮวีน ออบซึลกาโย
나를 사랑할 시간 없나요
นารึลซารังฮัน ซีกันออบนาโย
너무 지겹다고 두 손으로
นอมุจี กยอพ ดาโก ดุ ซืน นือ โร
날 밀어내지만
นัล มอล รอ แน จี มัน
그대 없이 단 하루도 못사는데
คือแดออบซี ดัน ฮารุโด โมซ ซานึน เด

제발 제발 제발 제발 제발
เจบัล เจบัล เจบัล เจบัล เจบัล
나를 두고 가지 말아요
นารึล ดุโก คาจีมัลราโย
나를 버릴 건가요

นารึล บอริล กอนกาโย
난 아닌 건가요
นัน นา นิน กอน กา โย
사랑해도 된다는
ซารังแฮโด ทเวดานึน
허락마저 거둘 건가요
ฮอรักมาจอ กอดุล กอนกาโย
그대 발에 매달려
กือแดบัลเร แมดัลรยอ
울고 있는 나를 봐도
อุลโก อิซนึน นารึลบวาโด
그대로 그만 그 걸음
คือแดโร คือมัน คือกอลริม
멈출 순 없나요 제발
มอมจุล ซุนออบนาโย เจบัล

Credit : aheeyah [Korean] , Mai_seMp [Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #4 on: July 10, 2009, 08:59:00 pm »
4. 그래서 어쩌라고 (คือเรซอ ออจอราโก)

남자답지 못하게 우는 모습 싫다고
웃는 얼굴만 기억할 수 있도록 눈물 참으라고

먼저 떠나게 돼서 정말 미안하다고
시간 흘러 희미해질 때까지 조금만 견디라고

그래서 뭘 나보고 어쩌라고 이렇게 가는 걸 그냥 두라고
아무것도 난 변한게 없는데 아직 사랑하는데
너만 이렇게 혼자 변해버렸는데

셀 수 없는 기억들 니가 남긴 모든 흔적들
사진 가득 웃고 있는 니 얼굴 이젠 다 잊으라고

그래서 뭘 나보고 어쩌라고 이렇게 가는 걸 그냥 두라고
아무것도 난 변한게 없는데 아직 사랑하는데
너만 이렇게 혼자 변해버렸는데

차라리 모든 사랑이 식도록 일부러 나에게 차갑지 그랬니
서로 아프잖게 조금이라도 예감할 수 있게 준비할 수 있게

너 정말 이런 사람 아니잖아 이렇게 헤어질 우리 아니야
남자 답지 못해 미안하지만
어서 그 발길 돌려 울고 있는 날 일으켜주렴
너없인 무엇도 할 수 없게 돼버린 나


mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #5 on: July 10, 2009, 09:03:29 pm »
5. 가면 (กา มยอน)

그 목소리 그 모습 너인데
오늘은 니가 아냐 얼굴이 너무 낯설어
여기저기 떠도는 니 소문
흘리는 니 웃음이 이젠 정말 싫어

한번은 실수고 두번은 습관이야
세번은 돌이킬수 없어
진심을 가장한 가면 쓴 니모습을
아무도 믿지 않는단 걸 왜 너만 모르니

다시는 후회할 일을 만들려 하지마
이러지는마 세상이 너의 맘대로 되는건 아니야

이 바보야 제발 이젠 멈춰
나도 상관없다고 잊어버리면 된다고
그렇지만 그건 아니잖아
그럼 나의 사랑도 가면이 되잖아

한번은 실수고 두번은 습관이야
세번은 돌이킬수 없어
진심을 가장한 가면 쓴 니 모습을
아무도 믿지않는단 걸 왜 너만 모르니

다시는 후회할 일을 만들려 하지마
이러지는마 세상이 너의
맘대로 되는건 아니야

남들이 너에게 그러라고 하는건
니가 어떻게 되든 상관이 없기에
달콤했던 사랑은 쓴 아픔만
주는 거니까(내말들어)

누구나 만나고 그렇게 헤어지고
나같은 사람 더 생기면(그때가서)
사랑도 사람도 잃을꺼야
이제 그만해 니 얼굴속에 가면을 벗어줘

한번은 실수고 두번은 습관이야
세번은 돌이킬수 없어
돌아와 지금도 늦은건 아닐꺼야
늦어도 상관이 없잖아 이제 돌아와

다시는 후회할 일을 만들려 하지마
이러지는마 세상이
너의 맘대로 되는건 아니야


mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #6 on: July 10, 2009, 09:03:50 pm »
6. 그럴까봐 (คือรอลกาบวา)

그럴까봐 난겁이나
คือรอลกา บวา นันกอมอิพพานา
니가 떠날까봐 난 두려워
นีกา ดอนัลกา บวา นัน ดุรยอวอ
아닐꺼라 웃어봐도
อานิลกอรา อุซซอ บวาโด
두눈에 눈물이 흘러
ดุนุนเน นุนมุลรี ฮืลรอ

그땐 몰랐어 사랑이
คือแดน มล รัซซอ ซารังงี
점점 더 닳아 없어질 꺼란걸
จอมจอม ดอดัลฮา ออพซอ จิลกอรัมกอล
그땐몰랐어 내맘이
คือแดนมลรัซซอ แนมัมมี
찢기듯이 아파올 꺼라는걸
จิซกี ดืซ ชี อาพา อล กอรานินกอล

그랬나봐 알것같아
คือแรซ นา บวา อัลกอซกัททา
내게 사치스런 너였나봐
แนเก ซาจีซือรอน นอ ยอซ นา บวา
바보처럼 믿어봐도
บาโบจอรอม มิดดอ บวาโด
결국엔 집착인가봐
กยอลกุกเกน จิพ จาก กิน กา บวา

그땐 몰랐어 사랑이
คือแดนมลรัซซอ ซารังงี
미움으로 변해서 끝날꺼란걸
มีอุมมือโร บยอนแฮซอ กืทนัลกอรันกอล
난 그저 한없이 마음만
นันคือจอ ฮันออบซี มาอืมมัน
넘치는 미련한 사람인걸
นอมจีนึน มิรยอฮัน ซารัมมินกอล

가슴을 도려내는듯이
กาซึมมืน โดรยอแนนึนดืซซี
심장을 움켜지는듯이
ชิมจังอืล อุมกยอจีนึนดืซซี
못견딜 아픔이 나를 조여도
โมซ กยอดิล อาพืมมี นารึล โจยอโด
내안의 너를 꺼내줄께 이젠
แนอันวี นอรึล กอแนจุลเก อิเจน

그땐 몰랐어 사랑이
คือแดมล รัซซอ ซารังงี
점점더 달아없어질꺼라는걸
จอมจอมดอ ดัลราออบซอ จิลกอรานึนกอล
그땐 몰랐어 내맘이
คือแดน มล รัซซอ แนมัมมี
찢기듯이 아파올꺼라는걸
ชิซกีดืซซี อาพาอุล กอรานึนกอล

그땐 몰랐어 사랑이
คือแดน มลรัซซอ ซารังงี
미움으로 변해서 끝날 거란걸
มีอุมมือ โร บยอนแฮซอ กืท นัล กอ รัน กอล
쓴 눈물 한숨에 삼키고
ซือนุนมุล ฮันซุมเม ซัมกีโก
뒤돌아 떠나는 널 잊어줄께
ทวีดลรา ดอนานึน นอลอิจจอจุลเก

Credit : aheeyah [Korean] , Mai_seMp [Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #7 on: July 10, 2009, 09:04:39 pm »
7. 한번만 (ฮันบอนมาน)
한번만 들여다 봐요 내 가슴이 까맣잖아요
이렇게 애태운 날도 몇날이 몇달이
그대는 이제 갔나봐요 기다려도 안 오나봐요
이렇게 끝나나봐요


Remember 못다한 고백은 내 가슴에 한참을
뒷모습만 바라보며 울던 바보같은 그런 남자라,
잊고싶어 잊으려면 얼만큼이나 더 시간이 가야 하는지
벌써 계절은 지나가는데
한번만 내맘 바라봐요 손내밀면 곁에 있어요
이렇게 기다리는 난


Remember 못다한 고백은 내 가슴에 한참을
뒷모습만 바라보며 울던 바보같은 그런 남자라
잊고싶어 잊으려면 얼만큼이나 더 시간이 가야 하는지
벌써 계절은 지나가는데
한번만 내맘 바라봐요 손내밀면 곁에 있어요
이렇게 기다리는 난


한숨에 또하루 흘려보내며, 변하지 못하는 내맘
같이 보내려 해도 잊고싶은 그마음 안 드네요
혹시나 마주칠까 서성거리기만 발걸음 한걸음 한걸음
잊고싶어 잊으려면 얼마만큼이나 더 시간이 가야 하는지
벌써 계절은 지나가는데, 그대는 이제 갔나봐요
기다려도 안오나봐요 이렇게 끝나나봐요
이런게 이별인가요... 보고싶어요 한번만...

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #8 on: July 10, 2009, 09:05:08 pm »
8. Paradise

흘러가는 구름따라
ฮืล รอ ก านึน กุ รืม ดา รา
어디로든 떠나볼까
ออดีโร ดืน ดอนาบลกา
시원한 바람따라
ซีวอนฮัน บารัมดารา
두팔벌려 달려볼까
ดุพัลบอลรยอ ดัลรยอ บลกา

화창한 햇살보며
ฮวาจังฮัน แฮซซัลโบ มยอ
파도소리 귀귀우려
พาโดโซรี กเว กเว อุ รยอ
그대의 미소와 함께
คือแกวี มีโซวา ฮัม เก
꿈을 실고 여행을가
กุมมืล ซิลโก ยอแฮงอืล กา

낡은 자동차 부끄럽지 않은
นัลกืน จา ดงจา บุ คือ รอพ จี อัน ฮึน
튼튼한데 하늘을 날것 같아
ทืนทืนฮันเด ฮานึลรึลนัลกอซกัททา
그댈따라 노래부르다
คือแดลดารา โนแรบุรือดา
축볼에 찍힌
จุกบลเร จิกฮิน

every body 다함께 come in me
every body ดาฮัมเก come in me
모든짐을 놓아두고 떠나가요
โมดืนจิมมืล นด ฮา ดุ โก เดนากาโย
여름날 Paradise
ยอรืมนัล Paradise

시원하게 부서지는 파도와
ซีวอนฮาเก บุซอจีนึน บาโดวา
눈부시게 비이치는 별빛이
นุนบุซีเก บิอีจินึน บยอล บิซ ชิ
우릴반기는 우리 둘 만에
อุริล บัล กา นึน อุ รา ทุล มัน เน
Paradise
Paradise

자그만 모닥불에
จาคือมัน โมดักบลเร
춤추는저 달빛아래
จุมจูนึนจอ ดัลบิจจาแร
새파란 나무 그늘로
แซพารัน นามุคือ นืลโร
밤이되면 잠이들고
บัมมี ทเว มยอน จัม มี ดืล โก
시냇물에 세수하고
ชีแนซมุลเร ซอซูฮาโก
설탕하나 모닝커피
ซอลทัง ฮานา โมนิงกอพิ
그대의 미소와함께
คือแดวี มีโซวาฮัมเก
다시한번 출발준비
ดาซาฮันบอน จุมบัลจุนบิ

창문틈세로 차가오가
จังมุนทืมซอโร จากาโอกา
우릴보고 살며시 윙크하고
อุริลโบโก ซัล มยอ ชี เวง คือ ฮา โก
바닷소리 들리는
บาดัซโซรี ดืลรานึน
곳에 달려가볼까
โกซเซ ดัล รยอ กา บล กา
every body 다함께 come in me
every body ดา ฮัม เก come in me
모든짐을 놓아두고 떠나가요
โมดึลจิมมืล นด ฮา ดุ โก ดอนากาโย
여름날 Paradise
ยอรืมนัล Paradise

시원하게 부서지는 파도와
ชีวอนฮาเก บุซอจีนึน พาโดวา
눈부시게 비이치는 별빛이
นุนบุซีเก บีอีจีนึน บยอล บิชชี
우릴반기는 우리 둘 만에 해바다
อุริลบันกีนืน อุรีดลมันเน แฮบาดา

every body 가끔은 come in me
every body กา กืม มืน come in me
모든 짐을 놓아두고 떠나가요
โมดืนจิมมืล นด ฮาดูโก ดอนากาโย
여름날 Paradise
ยอรืมนัล Paradise
시원하게 부서지는 파도와
ชีวอนฮาเก บุซอจีนึน พาโดวา
눈부시게 비이치는
นุนบุซีเก บิอีจีนึน
별빛이 우릴 반기는
บยอล บิชชี อุรีล บัน กีนึน
우리 둘만의 Paradise
อุรี ทุล มัน วี Paradise

Credit : aheeyah [Korean] , Mai_seMp [Thai]

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #9 on: July 10, 2009, 09:05:43 pm »
9. Crazy for you
너 자꾸 이럼 정말 안 되는데
아직까진 조금 이른데
니 눈 보면 난 어쩔 수 없어 견딜 수 없어
지금부터 내 가슴을 crazy feeling yeah

숨 쉬듯 사랑할게 난 이미 네게 물들어
내 맘은 네게 이미 미쳤어
I'm crazy I'm crazy for you

다른 곳을 쳐다봐도 내 눈에는 너만 보여
아무리 귀를 귀울여도 내 귀엔 니 목소리만 들려
심장 속에 오직 너 하나만 사는데
니가 내 전부란 걸 이렇게 난 잘 아는데

어쩔 수 없나봐 미쳤나봐
나 모르겠어 여전히 너 하나면 돼
I feel so crazy
널 향해 부르는 이 노래와 내 가슴음
crazy feeling yeah

숨 쉬듯 사랑할게 난 이미 네게 물들어
내 맘은 네게 이미 미쳤어
I'm crazy I'm crazy for you

너 없이는 아무 것도 할 수 없게 되버렸어
생각으로 가득차서 잘 수 없게 되버렸어
너를 그려 세상에 나래를 펼쳐 시간에 걸쳐
나는 계속 잠을 설쳐 아무 것도 필요 없어
너 하나면 돼 너만이 나를 숨쉬게 해
날 두고 어디 가면 안 돼
너만 생각하고 니 모습이 아련한데
crazy for you

숨 쉬듯 너만 볼게 널 위해 모두 다 걸게
내 맘은 네게 이미 미쳤어
I'm crazy I'm crazy for you

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #10 on: July 10, 2009, 09:11:24 pm »
10. Beautiful one
눈을 다친듯 보이질 않아
너없는 하룬 어둠뿐인걸
다릴 다친듯 얼어 붙은 발은
그 어떤것도 걸을수 없잖아

you remember 늘 빛났던
사랑에는 행복했던
i remember 잊지 못해
oh my baby i will or is it time

beautiful one 아름다운 날들
you are the beautiful one
내곁에서 살아 숨쉬는
beautiful one 니가 있던 날들
나의 beautiful girl in my love

세상은 마치 너를 두고서
아무일 없든 흘러만 가잔아
마음은 너를 잡고 있는데
시간이 너를 때어 놓고만 있어

you remember 눈길주었어
사랑에 행복했어
i remember 잊지 못해
oh my baby iwill or is it time

beautiful one 아름다운 날들
you are the beautiful one
내가슴이 놓지 못하는
beautiful one 니가 있던 날들
나의 beautiful girl in my love

너로 인해 빛나던 나 초라한 날들
너라서 의미 있던 내 모자란 마음
아직도 못다한 나의 사랑을
다주고 싶은 나의 노래 어-

beautiful one 아름다운 날들
you are the beautiful one
내곁에서 살아 숨쉬는
beautiful one 니가 있던날들
나의 beautiful girl in my life

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #11 on: July 10, 2009, 09:11:50 pm »
11. 사랑을 지우다
또 여기까지 왔나봐
익숙한 걸음이 나를 이끄니
평생을 헤매게될 습관이겠지

눈앞에 니가 떠나질 않아
길고 긴 얘기를 늘어놓곤 해
지독한 그리움에 하루가 취해
혼자 남은 니모습 걱정돼

수많은 매듭이 엉켜서
헤어나지 못할 기억에 산대도
너를 놓아준 오늘 하루만은
잊혀지기를 바래

새로운 사랑 너를 채우길
부족한 나란걸 알게됐으니
이제야 단념앞에 눈물이흘러
더는 너를 잡을수 없는걸

수많은 매듭이 엉켜서
헤어나지 못할 기억에 산대도
너를 놓아준 오늘 하루만은
잊혀지기를

이사랑 지켜내지못해
아파할 날 위해 시간을 남겨줘
가슴속에서 널 지울 수 있게
이젠 연습해 볼께

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #12 on: July 10, 2009, 09:12:34 pm »
12. 첫키스 (first kiss)
두 눈을 감은 그대 오늘인걸 알아
기다려왔던 우리 첫키스
살콤하게 부드럽게 조심스레 내 품속에

너무 설레서 자꾸 떨려서
하나도 기억안나도
달이 잠들고 오늘이 가도 그대만 사랑할께요

그댈 바려다주고 집에 오는길
날개 없이도 날것만 같아
눈 감아도 잠 못들고 그대 생각 날때마다

너무 설레서 자꾸 떨려서 하나도 기억 안나도
달이 잠들고 오늘이 가도 그대만 사랑할께요
그대 방 안에 그대 꿈 속에 찾아가 입을 맞추고
해가 뜬대도 내일이 와도 그녀와 잠이 들래요

느끼지 말아요 사랑한다는 말 to me
숨기지 말아요 보고싶다는 맘

너무 설레서 자꾸 떨려서 하나도 기억 안나도
달이 잠들고 오늘이 가도 그대만 사랑할께요
그대 방 안에 그대 꿈 속에 찾아가 입을 맞추고
해가 뜬대도 내일이 와도 그녀와 잠이 들래요

mik4iIN

 • Global Moderator
 • Airen
 • *****
 • Posts: 1410
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #13 on: July 10, 2009, 09:13:29 pm »
13. 오늘 같은 밤  (โอนึล คัททึน บัม)
잡을수도 없어 놓을수도 없어
두손 꼭 잡고 세운 밤
준비한 우산은 펴지도 못했죠
비오던 오늘같은 밤

잊지못해 울기만 하던 너
말 못하고 한숨만 쉬던 나
처량하게 내리던 빗물
두사람 가슴속에 다 저며들던 밤

아직도 젖은채 마르지 못하죠
비오던 오늘같은 밤

나도몰래 들려 도망치듯 나가
바껴진 너의 그 홈피
슬픈 노래 나와 난 다시 한숨뿐
여전히 창밖은 비가

잊지못해 울기만 하던 너
말 못하고 한숨만 쉬던 나
처량하게 내리던 빗물
두사람 가슴속에 다 저며들던 밤

아직도 젖은채 마르지 못하죠
비오던 오늘 같은 밤

돌아와줘 기다리는 내게
돌아와줘 후회하는 내게
이 한손에 들려진 우산
이제는 활짝 펴서 널 가려줄수 있는데

아직도 젖은채 마르지 못하죠
비오던 오늘같은 밤
비오던 오늘같은 밤
비오던 오늘같은 밤

FeRiN

 • close friend
 • ****
 • Posts: 337
  • Email
Re: [2nd Album] Crazy For You
« Reply #14 on: July 18, 2009, 09:40:48 pm »
ชอบ입모양สุดๆเลยค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ